Lajme

Dështimi në miniaturë

2019-03-21
Kushineta miniaturë me brazdë të thellë në dështimin e rreth 40% është pluhuri, papastërtia, mbeturinat dhe ndotja e shkaktuar nga korrozioni. Ndotja zakonisht shkaktohet nga përdorimi i pasaktë dhe mjediset e dëmshme të shkaktuara nga ajo do të shkaktojnë çrregullime të çiftit dhe zhurmës. Mund të pengohet dështimi i miniaturë që del nga mjedisi dhe ndotja, por edhe nëpërmjet vëzhgimit të thjeshtë me sy të lirë mund të përcaktojë shkakun e këtij dështimi. Përderisa përdorimi dhe instalimi i arsyeshëm, erozioni i kushinetave miniaturë është e lehtë për t'u shmangur. Karakteristikat e erozionit janë lënë në rripin e unazës me miniaturë duke ngarkuar ndikimin ose instalimin e gabuar të prerjes. Erozioni zakonisht ndodh kur ngarkesa tejkalon kufirin e prodhimit. Nëse nuk është instaluar saktë në mënyrë që një ngarkesë në të gjithë unazën e mbajtjes në miniaturë mund të ketë rënë. Micro-indentation në unaza mbajtëse do të gjenerojë zhurmë, dridhje dhe çift rrotullues shtesë.